• /¸pikə´ru:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ bất lương, kể cướp, kẻ trộm
  Tàu cướp biển

  Nội động từ

  Ăn cướp, dở trò kẻ cướp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X