• Kỹ thuật chung

  động cơ kiểu pittông
  free piston engine
  động cơ kiểu pittông tự do
  trunk piston engine
  động cơ kiểu pittông ống
  động cơ pittông
  double-piston engine
  động cơ pittông kép
  dual-piston engine
  động cơ pittông đôi
  free piston engine
  động cơ pittông tự do
  opposed piston engine
  động cơ pittông lắp đối
  reciprocating engine (pistonengine)
  động cơ tịnh tiến (động cơ pittông)
  rotary piston engine
  động cơ pittông quay
  rotating piston engine
  động cơ pittông quay
  trunk piston engine
  động cơ pittông ống
  twin-piston engine
  động cơ pittông kép
  động cơ tịnh tiến
  reciprocating engine (pistonengine)
  động cơ tịnh tiến (động cơ pittông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X