• /¸piksi´leitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hơi gàn, hơi điệu
  (từ lóng) say

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X