• /´tipsi/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) ngà ngà say, chếnh choáng
  to get tipsy
  ngà ngà say
  to make tipsy
  làm cho ngà ngà say


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  sober

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X