• Đo lường & điều khiển

    phân ly theo dây chuyền

    Giải thích EN: A method of partitioning a large-scale control system into a number of subsystems. Giải thích VN: Một phương pháp phân chia một hệ thống điều khiển ở quy mô lớn sang các hệ thống nhỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X