• Thông dụng

  Thành Ngữ

  plural vote
  sự bỏ phiếu của một cử tri ở nhiều khu vực bầu cử

  Xem thêm plural

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X