• BrE /´plʊərəl/
  NAmE /'plʊrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) ở số nhiều, (thuộc) số nhiều
  a plural noun
  danh từ số nhiều
  Nhiều, có hơn một
  a plural society
  một xã hội đa tộc (có hai nhóm tộc trở lên)
  plural vote
  sự bỏ phiếu của một cử tri ở nhiều khu vực bầu cử
  plural voter
  cử tri bỏ phiếu ở nhiều khu vực bầu cử

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) số nhiều; dạng số nhiều (của một danh từ...)
  in the plural
  ở số nhiều
  Từ ở số nhiều

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phức số

  Kỹ thuật chung

  đa
  nhiều
  plural compressor assembly
  tổ máy nhiều máy nén
  plural scattering
  tán xạ nhiều lần
  plural zone heating and cooling system
  hệ (thống) làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng
  plural zone heating and cooling system
  hệ thống làm lạnh và sưởi ấm nhiều vùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X