• /plu:´tounik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) Plutonian

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) đá sâu, plutonit

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cấu tạo ở sân

  Kỹ thuật chung

  hỏa sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abyssal , cimmerian , igneous , infernal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X