• /ə'bisəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sâu thăm thảm, sâu như vực thẳm, sâu không dò được
  abyssal depth
  chỗ biển sâu nhất
  (thuộc) biển thẳm
  abyssal mud
  bùn biển thẳm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biển thẳm
  abyssal area
  vùng biển thẳm
  abyssal depeter
  trầm tích biển thẳm
  abyssal environment
  môi trường biển thẳm
  abyssal plain
  đồng bằng biển thẳm
  abyssal zone
  đới biển thẳm
  vực sâu
  vực thẳm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abysmal , cavernous , gaping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X