• /´pouizi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) thơ, thơ ca
  Thi pháp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  poetry , rhyme , verse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X