• /raim/

  Thông dụng

  Cách viết khác rime

  Danh từ

  Vần
  it is there for rhyme sake
  phải đặt vào đấy cho nó có vần
  Từ gieo vần cho một từ khác
  Những câu thơ có vần
  to write bad rhymes
  làm thơ tồi
  sing nursery rhyme to the children
  hát ru cho trẻ em
  Dạng có vần
  a story told in rhyme
  một câu chuyện có vần
  there is neither rhyme reason about it
  cái đó chẳng có nghĩa lý gì
  neither, no, little..rhyme or reason
  chẳng ra nghĩa lý gì

  Nội động từ

  Ăn vần (với nhau)
  mine and shine rhyme well
  hai từ mine và shine ăn vần với nhau
  Làm thơ

  Ngoại động từ

  Tạo thành vần (về các từ, các dòng thơ)
  Đặt thành thơ (một bài văn xuôi)
  Làm cho vần (từ này với từ kia)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vần

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X