• Vật lý

  nguồn điểm ánh sáng

  Kỹ thuật chung

  nguồn điểm
  collimated point source
  nguồn điểm chuẩn trực
  point (source) radiator
  máy phát xạ nguồn điểm
  point source light
  ánh sáng nguồn điểm
  point source of air pollutants blow-out
  nguồn điểm của chất ô nhiễm không khí
  point source of radiation
  nguồn điểm bức xạ
  point source radio transmitter
  máy phát vô tuyến nguồn điểm
  point-source light
  đèn nguồn điểm
  uniform point source
  nguồn điểm đồng đều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X