• /trænz´mitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người truyền; vật truyền, sinh vật truyền (bệnh, thông tin..)
  the anopheles is the transmitter of malaria
  muỗi anôphen truyền bệnh sốt rét
  Máy phát (tín hiệu truyền thông)
  Ống nói (của máy điện thoại)
  Bộ phát tín hiệu mạch

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Môi trường truyền, máy phát, micrô

  Môi trường truyền, máy phát, micrô

  Ô tô

  bộ phát tín hiệu vô tuyến (điều khiển từ xa)

  Toán & tin

  thiết bị truyền
  optical transmitter
  thiết bị truyền quang
  telegraph transmitter
  thiết bị truyền điện báo
  vật truyền

  Xây dựng

  máy phát (thanh vô tuyến) máy truyền (động cơ)

  Điện

  bộ chuyển phát

  Điện lạnh

  máy phát (vô tuyến)

  Điện

  máy phát vô tuyến

  Giải thích VN: Máy biến đổi tin tức thành các sóng cao tần có điều chế truyền qua dây hay truyền trong không gian, khởi phát từ một anten phát tuyến.

  Kỹ thuật chung

  máy phát
  adjustment of a transmitter
  sự điều chỉnh máy phát
  analog signal transmitter
  máy phát tín hiệu tương tự
  aural transmitter
  máy phát âm
  automatic transmitter
  máy phát tự động
  broadcast transmitter
  máy phát thanh
  co-channel transmitter
  máy phát cùng kênh
  data transmitter
  máy phát dữ liệu
  drum transmitter
  máy phát trống quay
  earth station transmitter
  máy phát của đài mặt đất
  Electronic Transmitter Identification Number (ETIN)
  số nhận dạng máy phát điện tử
  electrooptic transmitter
  máy phát (sóng) điện-quang
  ELT (emergencylocator transmitter)
  máy phát định vị khẩn cấp
  Emergency Locator Transmitter (ELT)
  máy phát của bộ định vị khẩn cấp
  emergency locator transmitter (ELT)
  máy phát định vị khẩn cấp
  fiberoptic transmitter
  máy phát dùng sợi quang
  fibreoptic transmitter
  máy phát dùng sợi quang
  film transmitter
  máy phát phim (truyền hình)
  fixed transmitter
  máy phát cố định
  flow transmitter
  máy phát dòng
  fuel level transmitter
  máy phát báo mức nhiên liệu
  Ground Transmitter (GT)
  máy phát mặt đất
  high-power transmitter
  máy phát công suất lớn
  infrared transmitter
  máy phát hồng ngoại
  jamming transmitter
  máy phát loạn âm
  keyboard transmitter
  máy phát bàn phím
  loading condition of a transmitter
  trạng thái điều khiển chất tải máy phát
  low power distress transmitter-LPDT
  máy phát tín hiệu cấp báo
  medium wave transmitter
  máy phát sóng trung bình
  modem transmitter
  máy phát-môđem
  Multi-Channel Transmitter Unit (MCTU)
  khối máy phát đa kênh
  phase-modulation transmitter
  máy phát điều biến pha
  pick-up transmitter
  máy phát thu chuyển
  picture transmitter
  máy phát hình
  point source radio transmitter
  máy phát vô tuyến nguồn điểm
  portable transmitter
  máy phát xách tay
  power output of transmitter
  công suất đầu ra của máy phát
  pressure transmitter
  máy phát báo áp lực
  radar transmitter
  máy phát hiện vô tuyến
  radar transmitter
  máy phát rađa
  radio transmitter
  máy phát vô tuyến
  rebroadcast transmitter
  máy phát lại
  relay transmitter
  máy phát chuyển tiếp
  road-based transmitter
  máy phát (vô tuyến) trên đường
  roadside radio transmitter
  máy phát vô tuyến trên đường
  service area (ofbroadcasting transmitter)
  vùng dịch vụ của máy phát thanh
  short wave radio transmitter
  máy phát sóng ngắn
  short-wave transmitter
  máy phát sóng ngắn
  sound broadcast transmitter
  máy phát thanh
  sound-broadcasting transmitter
  máy phát âm thanh
  spurious transmitter noise
  tiếng ồn nhiễu của máy phát
  spurious transmitter noise
  tạp âm nhiễu của máy phát
  standard frequency transmitter
  máy phát tần số chuẩn
  suppressed carrier transmitter
  máy phát triệt sóng mang
  synchro control transmitter
  máy phát điều khiển đồng bộ
  synchro differential transmitter
  máy phát vi sai đồng bộ
  synchro torque transmitter
  máy phát mômen quay đồng tốc
  synchro transmitter
  máy phát điện sensyn
  synchro transmitter
  máy phát đồng bộ
  synchro transmitter
  máy phát sensyn
  synchronous Transmitter Receiver (STR)
  Máy phát/Máy thu đồng bộ
  tape transmitter
  máy phát dùng băng
  telegraph transmitter
  máy phát điện báo
  telemetering transmitter
  máy phát viễn trắc
  television transmitter
  máy phát hình
  terminal transmitter
  máy phát đầu cuối
  terrestrial transmitter
  máy phát (từ) trái đất
  Test Transmitter (TT)
  máy phát đo thử
  time dissemination transmitter
  máy phát tân tán thời gian
  traffic radio transmitter
  máy phát vô tuyến giao thông
  transmitter antenna
  ăng ten máy phát
  transmitter beam
  chùm tia máy phát
  transmitter beam half-angle
  nửa góc mở của chùm tia (máy) phát
  transmitter chain
  chuỗi máy phát
  transmitter density
  mật độ máy phát
  transmitter failure
  sự cố máy phát
  transmitter framework
  khung máy phát
  transmitter framework
  giàn máy phát
  transmitter in a synchronized
  máy phát của mạng đồng bộ
  transmitter input
  đầu vào của máy phát
  Transmitter Off
  tắt máy phát
  Transmitter On
  mở máy phát
  transmitter optical path
  đường quay của máy phát
  transmitter passband
  dải thông máy phát
  transmitter peak envelope power output
  công suất ở đỉnh (biến điệu) tại đầu ra máy phát
  transmitter performance
  hiệu suất máy phát
  transmitter power
  công suất của máy phát
  transmitter separation
  khoảng cách máy phát
  transmitter system
  tập hợp máy phát
  Transparent Synchronous Transmitter/Receiver Interface
  giao diện máy thu/máy phát không đồng bộ trong suốt
  Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
  máy thu/máy phát vạn năng không đồng bộ
  vacuum-tube transmitter
  máy phát đèn chân không

  Kinh tế

  đài phát
  đài phát, máy truyền hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X