• (đổi hướng từ Polemic(al)
  /pə´lemikl/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .polemic
  (thuộc) thuật luận chiến
  polemic(al) skills
  tài luận chiến
  Có tính chất luận chiến, có tính chất bút chiến; khiêu khích
  a polemic(al) article
  một bài báo gây tranh luận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X