• /¸pɔlikrou´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác polychrome

  Tính từ

  Có nhiều màu, đa sắc

  Danh từ

  Tranh nhiều màu; tác phẩm nhiều màu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đa sắc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X