• /´pɔli¸kroum/

  Thông dụng

  Cách viết khác polychromatic

  Như polychromatic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhiều màu
  polychrome printing
  in nhiều màu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X