• /´pɔm¸grænit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả lựu; cây lựu (như) pomegranate-tree
  pomegranate juice
  (thuộc ngữ) nước lựu
  pomegranate seeds
  (thuộc ngữ) hạt lựu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quả lựu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X