• (đổi hướng từ Seeds)
  /sid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạt, hạt giống
  to be kept for seed
  giữ làm hạt giống
  a tiny poppy seed
  hạt giống li ti của cây thuốc phiện
  Tinh dịch
  (kinh thánh) con cháu, hậu thế
  to raise up seed
  sinh con đẻ cái
  the seeds of Abraham
  người Do thái
  (thể dục,thể thao) (thông tục) đấu thủ hạt giống (nhất là trông môn quần vợt)
  go/run to seed
  ngừng ra hoa vì đã kết hạt (về cây)
  Bắt đầu trông tiều tụy, trở nên kém năng lực, kém hiệu quả (về người..)
  the seeds of something
  mầm mống; nguyên nhân, nguồn gốc của cái gì
  to sow the seeds of discord
  gieo rắc mầm mống bất hoà

  Nội động từ

  Kết thành hạt, sinh ra hạt (về cây)
  Rắc hạt, gieo giống
  Lấy hạt, tỉa lấy hạt
  (thể dục,thể thao) lựa chọn đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hạt giống

  Ô tô

  sơn bị nổi hạt

  Điện lạnh

  tinh thể mầm

  Kỹ thuật chung

  hạt
  mầm bọt
  mầm phổi (bọt)
  mầm, khởi đầu

  Kinh tế

  gieo cấy
  hạt
  hạt giống
  phôi
  tách hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X