• /¸pɔndə´rɔsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác ponderousness

  Danh từ
  Tính nặng, tính có trọng lượng
  Tính chậm chạp, kềnh càng (do trọng lượng)
  Tính cần cù (công việc)
  Tính buồn tẻ, nặng nề, tính chán ngắt (hành văn, bài nói...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X