• /´weitinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đè nặng, sự nặng nề, sự chồng chất (lo âu..)
  Sự cân nhắc, sự đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận
  Tính chất quan trọng, tính chất có ảnh hưởng lớn, tính chất có uy thế lớn (người, việc..)
  Tính chất vững, tính chất có sức thuyết phục, đanh thép (lý lẽ, lập luận...)
  Tính mạnh, tính chắc (văn học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X