• /pu:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần đuôi tàu; sàn tàu cao nhất ở phía đuôi (như) poop deck
  (từ lóng) anh chàng ngốc, anh chàng khờ dại

  Danh từ (như) .pope

  Bẹn, vùng bẹn
  to take someone's poop
  đánh vào bẹn ai
  cứt(thông tục)

  Ngoại động từ

  đi ỉa(thông tục)
  Vỗ tung vào phía đuôi, đập tràn vào phía đuôi (tàu)
  Hứng (sóng) lên phía đuôi (tàu)

  Ngoại động từ (như) .pope

  Đánh vào bẹn (ai)

  Kinh tế

  boong ở buồng lái tài
  boong ở buồng lái tàu
  buồng lái ở sau tàu
  đằng lái tàu
  phần đuôi tàu
  sân tàu trên phòng thuyền trưởng

  Xây dựng

  thượng tầng đuôi, bán thượng tầng đuôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  fag , tire out , wear out
  phrasal verb
  burn out , give out , run down
  noun
  bore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X