• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giáo hoàng; giáo trưởng
  (nghĩa bóng) người ra vẻ không bao giờ có thể sai lầm, người cố chấp
  Pope's eye
  Nhân mỡ béo ở đùi cừu
  Pope's head
  Chổi tròn cán dài
  Pope's nose
  Như nose

  Danh từ (như) .poop

  Bẹn, vùng bẹn
  to take someone's pope
  đánh vào bẹn ai

  Ngoại động từ (như) .poop

  Đánh vào bẹn (ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  episcopal , papal , pontifical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X