• /ˈpɒpyəˌleɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ở, cư trú (một vùng)
  a densely populated town
  một thành phố đông dân
  Đưa dân đến ở, đến định cư (một khu vực)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cắm linh kiện vào
  gắn linh kiện vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X