• /in´hæbit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ở, sống ở (nơi nào) ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  depart , leave , move , vacate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X