• /´pɔ:t¸houl/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .port

  (hàng hải), (hàng không) ô cửa sổ (ở mạn tàu, sườn máy bay)
  (sử học) lỗ đặt nòng súng đại bác (ở thành tàu, mạn máy bay)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cửa
  khe mở
  lỗ
  lỗ tia
  miệng phun
  ô của sổ trên mạn tàu/máy bay

  Giải thích EN: An opening in the side of a ship or aircraft, usually covered with glass. Giải thích VN: Một cửa mở bên mạn tàu thủy hay máy bay thường thì được che bằng kính.

  rãnh chữ v

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X