• /´pouzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tư thế (chụp ảnh...), kiểu
  Bộ tịch, điệu bộ giả tạo; thái độ màu mè
  Sự đặt; quyền đặt (quân đôminô đầu tiên)

  Ngoại động từ

  Đưa ra (yêu sách...) đề ra (luận điểm)
  Đặt (câu hỏi)
  Sắp đặt (ai...) ở tư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ...)
  Đặt (quân đôminô đầu tiên)
  Truy, quay, hỏi vặn (ai); làm (ai) cuống, làm (ai) bối rối bằng những câu hắc búa

  Nội động từ

  Đứng (ở tư thế), ngồi ở tư thế (chụp ảnh, làm mẫu vẽ...)
  Làm điệu bộ, có thái độ màu mè
  ( + as) làm ra vẻ, tự cho là
  to pose as connoisseur
  tự cho mình là người sành sỏi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X