• /‘stik.lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + for) người câu nệ nguyên tắc, người quá khắt khe (về một cái gì)
  a great stickler for precision
  người rất chặt chẽ về sự chính xác
  Người ủng hộ triệt để, người tán thành nhiệt liệt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người người kiên trì; người bám đai (như) sticker

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X