• /´pɔsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đội cảnh sát; đội vũ trang, lực lượng mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  (colloq.) crowd , band , gang , multitude , search party , throng , vigilante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X