• /'mʌltitju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vô số
  a multitude of insects
  vô số sâu bọ
  Đám đông
  ( the multitude) quần chúng, dân chúng
  the voice of the multitude
  tiếng nói của quần chúng
  a appeal to the multitude
  kêu gọi quần chúng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đám đông; tập hợp

  Kỹ thuật chung

  tập hợp
  vô số

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  handful , portion , single , zero

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X