• /gæη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đoàn, tốp, toán, kíp
  a gang of work-men
  một kíp công nhân
  a gang of war prisoners
  một đoàn tù binh
  Bọn, lũ
  a gang of thieves
  một bọn ăn trộm
  the whole gang
  cả bọn, cả lũ
  Bộ (đồ nghề...)
  a gang of saws
  một bộ cưa

  Nội động từ

  Họp thành bọn; kéo bè kéo bọn ( (cũng) to gang up)

  Ngoại động từ

  Sắp xếp (đồ nghề...) thành bộ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bộ (dụng cụ), tổ (công nhân), (v) gia công từngcụm

  Cơ khí & công trình

  sắp thành bộ

  Xây dựng

  kíp công nhân
  đoàn goòng
  đội công nhân
  erection gang
  đội công nhân lắp ráp

  Kỹ thuật chung

  bộ (dụng cụ)
  kíp
  đội
  nhóm
  gang punch
  sự đục lỗ theo nhóm
  loạt
  gang punch
  máy đục lỗ theo loạt
  một bộ

  Kinh tế

  bộ (công cụ)
  đội
  tổ (công nhân)
  toán
  gang boss
  trưởng toán

  Địa chất

  đoàn goòng, bộ, tổ hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X