• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bưu điện, phòng bưu điện; (thuộc) bưu điện
  post-office savings bank
  quỹ tiết kiệm đặt ở phòng bưu điện
  ( the Post Office) sở bưu điện (như) the Post
  General Post Office
  Bộ bưu điện

  Xây dựng

  trạm bưu điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X