• /´poustiη/

  Kỹ thuật chung

  thông báo

  Kinh tế

  chép sang (từ sổ nhật ký sang sổ cái)
  định vị
  ghi sổ cái
  gửi bưu điện
  certificate of posting
  giấy chứng gửi bưu điện (xác nhận ngày, nơi gửi)
  gởi (thư) ở bưu cục
  gởi bưu điện
  vào sổ
  việc bổ nhiệm (vào một chức vụ)
  việc gửi (thư) ở bưu cục
  việc niêm yết (giá)
  vô sổ cái

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  insertion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X