• /in´sə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lồng vào, sự gài vào
  Sự cho (chữ, từ...) vào (tài liệu...); lần đăng bài... (trong báo...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bài quảng cáo (đăng trong báo)
  Viền ren
  ( số nhiều) chỗ dính; cách dính (một cơ quan trên cơ thể)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) sự đưa vào, sự điền vào
  orbital insertion
  sự đưa lên quỹ đạo


  Hóa học & vật liệu

  sự gài vào
  sự lắp vào

  Xây dựng

  ráp thêm vào
  thành phần lắp vào
  vật xen vào

  Kỹ thuật chung

  sự chèn
  idle insertion
  sự chèn dấu cách
  mass sequential insertion
  sự chèn tuần tự khối
  register insertion
  sự chèn vào thanh ghi
  sự điền vào
  sự dính
  sự đưa vào
  sự gài
  sự lồng

  Kinh tế

  bài quảng cáo
  cài vào
  chèn vào
  đăng quảng cáo
  insertion charges
  phí đăng quảng cáo
  insertion order
  phiếu yêu cầu đăng quảng cáo
  insertion order
  quy định đăng quảng cáo
  đăng vào (báo...)
  phần phụ đính
  tờ phụ đính

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X