• Điện tử & viễn thông

  sự sai biệt hiệu thế

  Kỹ thuật chung

  hiệu điện thế
  thermal potential difference
  hiệu điện thế nhiệt (của hai điểm)
  hiệu số điện thế

  Giải thích VN: Sự khác nhau về điện thế giữa 2 điểm làm phát sinh ra donhg điện.

  hiệu thế
  contact potential difference
  hiệu thế tiếp xúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X