• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) học điểm nhiệt độ thấp nhất mà một chất liệu chảy trong những điều kiện đặc biệt

  Hóa học & vật liệu

  nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót)

  Điện

  điểm đặc quánh của nhớt

  Giải thích VN: Nhiệt độ dưới mức này thì bè mặt nhớt không thay đổi khi nghiêng bình chứa.

  Điện lạnh

  điểm rót
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm rót

  Kỹ thuật chung

  điểm chảy
  pour point depressant
  chất làm hạ điểm chảy
  pour point depressant
  chất ức chế điểm chảy
  điểm đông đặc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đông đặc
  điểm nóng chảy
  nhiệt độ chảy
  nhiệt độ rót dầu
  nhiệt độ rót khuôn

  Xây dựng

  nhiệt độ đông đặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X