• Xây dựng

  giấy ủy quyền

  Kỹ thuật chung

  ủy quyền

  Kinh tế

  giấy ủy quyền
  holder of power of attorney
  người giữ giấy ủy quyền
  limited power of attorney
  giấy ủy quyền hữu hạn
  quyền ủy nhiệm
  special power of attorney
  quyền ủy nhiệm riêng biệt
  thư ủy nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X