• /Pri:/

  Thông dụng

  Pre-A : Tiền-A, trước A...Đây là một tiền tố
  Trước về thời gian: prehistoric : tiền sử
  Trước về vị trí: preabdomen : trước bụng
  Cao hơn: predominate : chiếm ưu thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X