• /¸pri:his´tɔrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thời tiền sử
  prehistoric man
  người tiền sử


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X