• /pri´kɛəriəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính tạm thời, tính không ổn định
  Tính không chắc chắn, tính bấp bênh, tính mong manh; tính hiểm nghèo, tính gieo neo
  Tính không có cơ sở chắc chắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X