• /´ʃeikinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự rung, sự run (do yếu, ốm đau..)
  Tính không vững chãi, tính dễ lung lay, tính hay dao động

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X