• /¸insi´kjuəriti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không an toàn
  Tình trạng bấp bênh (về (tài chính)...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái bấp bênh, điều không chắc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thiếu tự tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X