• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  sự khử trùng trước bằng Clo

  Giải thích EN: In water treatment, the chlorination of water prior to filtration. Giải thích VN: Trong việc xử lý nước, sự khử trùng nước bằng Clo trước khi lọc.

  Môi trường

  Tiền clo hoá
  Sự thêm clo vào các thiết bị chính của nhà máy xử lý trước khi thực hiện các quá trình xử lý. Được làm chủ yếu nhằm mục đích tẩy uế, kiểm soát mùi vị, gia tăng nước, giúp cho quá trình kết đông và làm khô.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X