• /'tri:tmənt/


  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đối xử, sự đối đãi, sự cư xử (với người nào)
  (y học) sự điều trị; phép trị bệnh
  undergoing medical treatment
  đang chữa bệnh, đang điều trị
  a new treatment for cancer
  một phép điều trị mới bệnh ung thư
  (hoá học) sự xử lý; cách xử lý
  Sự luận bàn, sự nghiên cứu; sự giải quyết (một vấn đề)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự xử lý, sự gia công

  Cơ - Điện tử

  Sự xử lý, sự gia công, sự ngâm tẩm, sự nhiệtluyện, sự điều trị

  Điện lạnh

  khảo luận

  Điện

  việc gia công
  việc xử lí
  oil treatment
  việc xử lí đầu
  waste water treatment
  việc xử lí nước thải
  water treatment
  việc xử lí nước
  việc nhiệt luyện

  Kỹ thuật chung

  bảo quản
  preservative treatment of timber
  sự xử lý bảo quản gỗ
  đối xử
  sự chế biến
  sự xử lý

  xử lý

  Kinh tế

  đãi ngộ
  sự chế biến
  after-treatment
  sự chế biến tiếp theo
  sự xử lý
  sự xử lý, đãi ngộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X