• /'praɪə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ (giống cái prioress)

  Giáo trưởng; trưởng tu viện; cha (mẹ) bề trên
  Phó bề trên (người có cấp bậc ngay bên dưới nam, nữ trưởng tu viện)

  Tính từ

  Trước

  Phó từ

  ( + to) trước khi
  prior to my arrival
  trước khi tôi đến
  quan trọng hơn

  Toán & tin

  tiên nghiệm, trước
  tiền nhiệm

  Kỹ thuật chung

  đứng trước
  ưu tiên
  prior art
  kỹ nghệ ưu tiên

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  after , later

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X