• Điện lạnh

  điều hòa không khí chính xác
  precision air-conditioning plant
  hệ (thống) điều hòa không khí chính xác
  precision air-conditioning system
  hệ (thống) điều hòa không khí chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X