• /¸pri:di´tə:min/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Định trước, quyết định trước (cái gì)
  predetermine strategies
  chiến lược đã định trước
  Thúc ép (ai... làm gì) trước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xác định trước, quyết định trước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X