• /prɪˈdɒmənənli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Phần lớn, chủ yếu là
  a predominantly English-speaking population
  phần lớn dân số nói tiếng Anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X