• /'spi:kiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói, lời nói; sự phát biểu, lời phát biểu
  public speaking
  sự phát biểu ý kiến trước công chúng; nghệ thuật diễn thuyết; tài ăn nói

  Tính từ

  Nói, nói lên, biểu lộ, biểu thị
  a speaking appearance of grief
  vẻ đau buồn biểu lộ ra
  a speaking likeness
  sự giống như thật
  Dùng để nói, nói được
  within speaking range
  trong phạm vi có thể nói với nhau được
  a speaking acquaintance
  người quen khá thân (có thể nói chuyện được)

  Cấu trúc từ

  not on speaking terms with someone
  bất hoà đến mức không nói chuyện với ai

  Thông tục

  Nhắc mới nhớ
  Speaking of which, have you heard the news today?
  Nhắc mới nhớ, các bạn đọc tin tức ngày hôm nay chưa?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X