• /,pɔpju'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dân cư (một thành phố..)
  the working population
  dân lao động
  Dân số
  population explosion
  sự bùng nổ dân số
  Mật độ dân số (mức độ phân bố dân cư)
  areas of dense/sparse population
  khu vực đông/thưa dân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dân số; tập hợp
  continuous population
  (thống kê ) tập hợp liên tục
  dichotomous population
  (thống kê ) tập hợp lưỡng phân
  finite population
  (thống kê ) tập hợp hữu hạn
  hibrid population
  (thống kê ) tập hợp lai giống
  hypothetic(al) population
  (thống kê ) tập hợp giả định
  infinite population
  (thống kê ) tập hợp vô hạn
  mixed population
  (thống kê ) tập hợp hỗn tạp
  non-normal population
  (thống kê ) tập hợp không chuẩn
  parent population
  (thống kê ) tập hợp tổng quát


  Xây dựng

  dân cư

  Điện lạnh

  độ bị chiếm
  mật độ cư trú

  Kỹ thuật chung

  dân số
  độ cư trú
  nhân khẩu
  employed population
  nhân khẩu lao động
  quần thể
  stellar population
  quần thể sao
  số dân
  tổng thể

  Kinh tế

  chủng quần
  dân cư
  dân số
  nhân khẩu
  de jure population
  nhân khẩu thường trú
  permanent population
  nhân khẩu thường trú
  population pressure
  áp lực nhân khẩu
  quần thể
  bacterial population
  quần thể vi khuẩn
  quần loại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X