• /pri:´fɔ:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hình thành trước, tạo thành trước

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chế tạo sẵn, chế tạo trước, phôi tạo hình trước, hình thành trước

  Cơ - Điện tử

  Tạo hình trước, phôi tạo hình trước

  Kỹ thuật chung

  hình thành trước
  khuôn trước
  phôi mẫu
  phôi tạo hình trước

  Kinh tế

  đóng bánh
  đóng viên
  sự đóng bánh
  sự đóng viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X